Padel Ladies and Padel Gents ry:n toinen toimintakausi on päättymässä 31.3.2024. Uusi vuoden mittainen toimintavuosi käynnistyy 1. huhtikuuta 2024. Sääntömääräinen vuosikokous, tilikauden ja nykyisen hallituksen päätöskokous sekä uuden hallituksen ja yhdistyksen toimihenkilöiden valintakokous järjestetään 6.4.2024 Kartano Padel Ölstenissä.

Ilmainen Americano jäsenille

Tuttuun tapaan järjestämme vuosikokoukseen osallistuville jäsenille ilmaisen Americanon.

Klo 12 Ladies Americano vuosikokoukseen osallistuville PLPG:n jäsenille

Klo 14 Vuosikokous noin puolen tunnin ajan

Klo 15 Gents / avoin Americano vuosikokoukseen osallistuville PLPG:n jäsenille

Ilmoittaudu mukaan Americanoon JA vuosikokoukseen

Vuosikokouksen agenda

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan jäsenyydet, jäsentyypit sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 9. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä. Hallitus ehdottaa seuran sääntöjä muutettavan siten, että puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valitaan vuosittain 3-10 jäsentä.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä toiminnantarkastaja
 11. Itä-Uudenmaan Padelliiga ja sarjapadel toimintakaudella 2024-2025
 12. Jäsenedut ja yhteistyökumppanit
 13. Muut asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, pyydämme ilmoittamaan siitä hallitukselle osoitteeseen info@plpg.fi viimeistään perjantaina 29.3.2024. Mahdolliset muut asiat lisätään tälle asialistalle viimeistään 7 vrk ennen vuosikokousta.
 14. Kokouksen päättäminen